Бг. 12.15

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च य: ।
हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो य: स च मे प्रिय: ॥ १५ ॥
йасман нодвіджатэ локо
локан нодвіджатэ ча йах
харшамарша-бхайодвегайр
мукто йах са ча мэ прыйах

Паслоўны пераклад

йасмат — ад якога; на удвіджатэ — не прыходзяць у занепакоенасьць; локах — людзі; локат — ад людзей; на удвіджатэ — не адчувае занепакоенасьці; ча — таксама; йах — які; харша — шчасьцем; амарша — горам; бхайа — страхам; удвегайх — і трывогамі; муктах — вызвалены; йах — які; сах — той; ча — таксама; мэ — Мой; прыйах — дарагі.

Пераклад

Той, хто нікому не прычыняе клопату і сам заўсёды застаецца спакойным і ў радасьці, і ў горы, хто ня ведае страху і трывогаў, – вельмі дарагі Мне.

Камэнтар

Тут пералічаны яшчэ некалькі якасьцяў адданых. Адданы ніколі ня ставіць іншага чалавека ў цяжкае становішча і ніколі ня робіцца крыніцай трывогаў, страху ці незадаволенасьці для іншых. Жадаючы дабра кожнай жывой істоце, адданы ніколі ня стане прычыняць іншым турботаў. Разам з тым, калі яго самога спрабуюць патрывожыць, ён застаецца спакойным. Спакою ў любых, нават самых цяжкіх сытуацыях ён навучыўся з ласкі Госпада. Паколькі адданы заўсёды пагружаны ў сьвядомасьць Крышны і заняты адданым служэньнем, вонкавыя матэрыяльныя акалічнасьці ня могуць вывесьці яго з раўнавагі. У матэрыяльным сьвеце людзі звычайна вельмі цешацца з таго, што дае задавальненьне іх пачуцьцям, але, калі чалавек бачыць, што іншыя адчуваюць задавальненьні, якіх сам ён пазбаўлены, ён засмучаецца й пакутуе ад зайздрасьці. Чаканьне помсты ворагаў пагружае яго ў страх, а няўдачы прыводзяць у засмучэньне. Адданы, які вольны ад усіх гэтых турботаў, вельмі дарагі Крышне.

Навігацыя галоўнага мэню