Бг. 11.26-27

अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्रा:
सर्वे सहैवावनिपालसङ्घै: ।
भीष्मो द्रोण: सूतपुत्रस्तथासौ
सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै: ॥ २६ ॥
वक्‍त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।
केचिद्विलग्न‍ा दशनान्तरेषु
सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गै: ॥ २७ ॥
амі ча твам дхрытараштрасйа путрах
сарве сахайвавані-пала-сангхайх
бхішмо дронах сута-путрас татхасаў
сахасмадыйайр апі йодха-мукхйайх

вактрані тэ тварамана вішанці
дамштра-каралані бхайанакані
кечыд вілагна дашанантарэшу
сандрышйантэ чурнітайр уттамангайх

Паслоўны пераклад

амі — гэтыя; ча — таксама; твам — Ты; дхрытараштрасйа — Дхрытараштры; путрах — сыны; сарве — усе; саха — з; эва — сапраўды; авані-пала — цароў-ваяроў; сангхайх — групамі; бхішмах — Бхішмадэва; дронах — Дроначар’я; сута-путрах — Карна; татха — таксама; асаў — што; саха — з; асмадыйайх — нашы; апі — таксама; йодха-мукхйайх — вайскаводамі; вактрані — у пашчы; тэ — Твае; твараманах — якія сьпяшаюцца; вішанці — уваходзяць; дамштра — з-за зубоў; каралані — жудасныя; бхайанакані — грозныя; кечыт — некаторыя; вілагнах — якія захрасьлі; дашана-антарэшу — паміж зубамі; сандрышйантэ — бачацца; чурнітайх — з раздробленымі; уттама-ангайх — галовамі.

Пераклад

Я бачу, як усе сыны Дхрытараштры і цары, якія прынялі іхны бок, Бхішма, Дрона, Карна, а таксама ўсе нашыя вайскаводы накіроўваюцца ў Твае страшныя раскрытыя пашчы і як некаторыя зь іх, з раздробленымі галовамі, захрасаюць паміж Тваімі зубамі.

Камэнтар

Да гэтага Госпад абяцаў Aрджуне, што пакажа яму захапляльнае відовішча. І вось зараз Aрджуна стаў сьведкам пагібелі вайскаводаў войска ворага (Бхішмы, Дроны, Карны і ўсіх сыноў Дхрытараштры), а таксама варожых і сваіх ваяроў. Гэта прадвесьціла зьнішчэньне ўсіх сабраных на полі бітвы Курукшэтра і перамогу Aрджуны. Тут таксама сказана, што Бхішма, якога лічылі непераможным, таксама загіне на полі бою. Тая ж доля чакае і Карну. У гэтай бітве было наканавана загінуць ня толькі вялікім ваярам, якія змагаюцца на боку Каўраваў, але й некаторым вялікім вайскаводам войска Aрджуны.

Навігацыя галоўнага мэню