Кожнае ўвасабленне Госпада мае пэўную місію, і гэта місія заўсёды неардынарная, выканаць яе не пад сілу ніводнай іншай жывой істоце. Вярхоўная Асоба Бога, як і кожны з нас, мае разнастайныя жаданні. Часам Ён прыходзіць у матэрыяльны свет, каб выканаць нейкія з гэтых жаданняў, і гэта робіцца падзеяй сусветнага маштабу. Дзеі Госпада ў кожным Ягоным увасабленні заўсёды незвычайныя і велічныя.

 

Ён можа з’явіцца ў такім абліччы, у якім захоча – у абліччы чалавека (як Рамачандра), напаўбога (Вамана) ці любога іншага віду жыцця, нават у такім, які не існуе ў гэтым сусвеце (напрыклад, Нрысімха – паўчалавек-паўлеў). Але калі б Ён ні прыходзіў, Ягоныя дзеі не пакідаюць сумневаў, што гэта Сам Вярхоўны Госпад. Так, калі Госпаду захацелася паплаваць, Ён увасобіўся як рыба (Матс’я), а «басейнам» для Яго сталі воды сусветнага патопу. А аблічча Курмы (чарапахі) Госпад прыняў таму, што Яму захацелася пачасаць спіну – пры гэтым спіну Яму часала залатая гара Мандара, адна з самых вялікіх і важкіх гор у Сусвеце.

 

Варахадэў таксама адносіцца да ліку такіх незвычайных увасабленняў. Госпад прыйшоў у выглядзе гіганцкага вепрука, і Ягоная місія цалкам адпавядала маштабу Ягоных гульняў – Ён падняў на Сваіх іклах зямлю, якую дэманы пагрузілі ў воды акіяна Гарбхадака. Гэты акіян цалкам запаўняе ўсю ніжнюю палову Сусвету. Вось як гэта было.

Даўным-даўно жыў на свеце дэман Хіраньякша. Ён быў малодшым братам Хіраньякашыпу. Ён зрабіў так, што зямля паступова пачала апускацца ў воды сусветнага акіяна. Госпад Брахма, які стварыў сусвет, адчуваў сябе бездапаможным, ён ня ведаў што рабіць! Нарэшце, ён адправіўся да Госпада Вішну і прыняў у Яго прыстанак. Калі Госпад Брахма медытаваў, з ягонае ноздры паўстаў маленькі вяпрук. Ён быў памерам з кончык ягонага носа. Маленькі вяпрук рос і рос пакуль не запоўніў Сваім гіганцкім целам увесь сусвет. Ён голасна гыркаў. Усе напаўбагі і святыя былі вельмі здзіўлены і напалоханы.

 

Госпад Брахма сказаў: «Цікава, хто гэта? Я думаю, што гэта Вышэйшая Асоба Бога. Ён з’явіўся нам цудоўным чынам». Гук Ягонага рыку быў вельмі салодкі і дабратворны. Госпад Брахма, Сваямбхува Ману і іншыя мудрацы, якія жылі на розных планетах, такіх як Джаналока, Тапалока і Сацьялока сталі спяваць адмысловыя ведычныя мантры, каб ушанаваць Госпада. І Госпад Вішну з’явіўся, каб выратаваць зямлю ад знішчэння.

 

Перад тым як увайсці ў ваду, Госпад узнёсся ў нябёсы і ўзмахнуў хвастом, валасы Госпада ўсталі станьгом на Ягоных плячах і Ён стукнуў нагамі аблокі, так што яны разляцеліся ва ўсе бакі. Ён быў вельмі прыгожы. Ягоныя іклы ззялі ярчэй чым мільён сонцаў. Гэта быў Госпад Хары, Госпад Вішну, і гэта была Ягоная ліла, Ягоная Боская Гульня. Госпад Вараха скокнуў у акіян Расатала і падхапіў Зямлю. Акіян узмаліўся Госпаду Вараху: «О Найвышэйшы Госпад, калі ласка, абарані мяне!»

 

Тады Госпад падняў Зямлю з вады на Сваіх іклах і змясціў яе на паверхні акіяна, дзе яна плавала раней. Тымчасам, дэман Хіраньякша напаў на Госпада з велізарнай булавой і іншай зброяй. Госпад Вараха забіў дэмана ў вадзе так, як кракадзіл забівае слана, хоць той і спрабаваў адбіць напор Госпада.

 

Убачыўшы гэта, мудрацы на чале з Брахмам канчаткова пераканаліся, што перад імі Сам Госпад, Вярхоўная Асоба Бога, і ў глыбокай павазе схіліліся перад Ім. З вялікай пачцівасцю мудрацы ўзнеслі свае малітвы. Выслухаўшы звернутыя да Яго малітвы вялікіх мудрацоў, Госпад крануў Зямлю Сваімі капытамі і паклаў яе на ваду. Tак Вярхоўная Асоба Бога, Госпад Вішну, абаронца ўсіх жывых істотаў, падняў Зямлю з акіянскіх глыбіняў і, паклаўшы яе на ваду, вярнуўся ў Сваю абіцель.

 

Калі чалавек з верай і адданасцю слухае ці пераказвае гэты цудоўны аповед пра Госпада Варахадэва, Госпад, які знаходзіцца ў ягоным сэрцы, атрымвае велізарнае задавальненне. Tот, хто здолеў дагадзіць Вярхоўнай Асобе Бога, дасягнуў усяго. Устаўшы на трансцэндэнтны ровень, чалавек усведамляе мізэрнасць усіх іншых дасягненняў. Госпад, які знаходзіцца ў сэрцы кожнай жывой істоты, Сам узводзіць на вяршыню дасканаласці таго, хто заняты трансцэндэнтным любоўным служэннем Яму. Хто, апроч тых, хто ня ёсць людзьмі, можа існаваць у гэтым свеце, не імкнучыся да дасягнення найвышэйшай мэты? Хто адмовіцца ад нектару аповедаў пра дзеі Асобы Бога – нектару, які здольны пазбавіць чалавека ад усіх матэрыяльных пакутаў?

Шры Варахадэў Бхагаван кі, джай!
(Падрыхтаваў Садху-бхушана дас, люты 2023)
Навігацыя: